Dane z nehnuteľností  vypočítané na základe reality

POPLATKY ZA ODVÁDZANIE ZRÁŽKOVÝCH VÔD

vypočítané na základe reality

Príjmy z ODVÁDZANIA zRÁŽKOVÝCH VÔD

Príjmy z odvádzania zrážkových vôd predstavujú podstatnú príjmovú položku rozpočtu vodárenských spoločností, ktorú vedia aj reálne ovplyvniť.

POPLATKY ZA zRÁŽKOVÉ VODY vypočítané na základe reality

S Čím vám vieme pomôcť

Odberné miesta


Analýzou vlastníctva určíme bloky parciel, ktoré sa vzťahujú k ODBERNÉMU MIESTU


Rozdiel vo výmere

Aký je rozdiel vo výmere spevnených plôch vo Vašej databáze a realitou?


Peniaze

O koľko peňazí z poplatkov za odvádzanie zrážkových vôd prichádza Vaša spoločnosť?


Čas

Ako ušetríte vzácny čas svojich ľudí a zabezpečíte si vyššie príjmy už teraz aj do budúcnosti.


O koľko Peňazí zA ODVÁDZANIE ZRÁŽKOVÝCH VÔD prichádza VašA SPOLOČNOSŤ?

Vytvorte si dostatočné zdroje príjmov UŽ TERAZ a to výberom poplatkov na základe reality.

POPLATKY ZA ZRÁŽKOVÉ VODY vypočítané na základe reality

Ako to funguje?

1. Zmapujeme 

Zmapujeme všetky existujúce spevnené plochy na území vo Vašej správe.

2. Nájdeme

Identifikujeme rozdiely vo výmere medzi realitou a evidovaným stavom.

3. Vyčíslime

Vyčíslime predpokladanú hodnotu nesúladu vo výbere poplatkov za odvádzanie zrážkových vôd.

4. Zistíme

Zistíme, kto je vlastníkom nehnuteľností, z ktorých sa zrážkové vody odvádzajú.

5. POSKYTNEMe Vám

Poskytneme Vám jednoduchý nástroj na vysporiadanie nesúladov.

6. ZAUTOMATIZUJEME

Zautomatizujeme namáhavú a nezáživnú prácu, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je naozaj podstatné.

POPLATKY ZA ZRÁŽKOVÉ VODY vypočítané na základe reality

Čo Vám to prinesie?

FINANCIE

Jednorazové opatrenie zabezpečí nárast výberu poplatkov za zrážkové vody okamžite a následne každý rok.

PORIADOK

Získate prehľad a kontrolu nad odbernými miestami, reálnymi spevnenými plochami a poplatkami za odvádzanie zrážkových vôd.

SPRAVODLIVOSŤ

Spravodlivé poplatky pre všetkých, aby platiaca väčšina nedoplácala na neplatiacu menšinu.

ČAS

Ušetríte náklady a vzácny čas svojich ľudí a zabezpečíte si vyššie príjmy už teraz.

Kvalita

Výrazným spôsobom sa zvýši kvalita dát a kvalita fungovania Vašej spoločnosti.

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies